Afzet diesel en LPG op historisch dieptepunt

Als gevolg van de accijnsverhogingen van 1 Januari vorig jaar blijft de daling van de verkoop van diesel en LPG aanhouden, terwijl de afzet van benzine volgens de BOVAG juist weer een beetje opkrabbelt.

In totaal werd tot en met Juni ruim 3,5 miljard liter diesel en LPG getankt in Nederland en dat is 2,7 procent minder dan in de eerste helft van 2014. Als gevolg van de btw-verhoging (najaar 2012), jaarlijkse automatische indexaties van accijnzen en de accijnsverhoging van 1 Januari 2014 is de afzet van diesel en LPG in vergelijking met de eerste helft van 2012 al 13,4 procent achteruit gehold.

Voor LPG (eerste helft 2015 nog slechts 176 miljoen liter) speelt tevens de wijziging in motorrijtuigenbelasting voor oude auto’s een voorname rol, maar de dieselverkoop in Nederland is voor het overgrote deel afhankelijk van de (internationale) transportsector. Sinds de accijnsverhogingen nemen transporteurs overduidelijk de wijk naar buitenlandse tankstations.

Mercedes E-klasse 350 hybrid diesel Shell pomp tank station

Nu de economie flink is aangetrokken en de dieselverkoop mee omhoog zou moeten bewegen, blijken deze transporteurs niet zomaar terug te keren. Integendeel. Vooral pomphouders in grensregio’s zijn hier zwaar de dupe van. In de eerste maanden van vorig jaar werden al gemiddelde verliezen van 30 à 40 procent genoteerd in de grensstreek.

Benzine plust wel

Dat juist de accijnsverhoging nog immer doorijlt, is duidelijk te zien in de cijfers over benzineverkoop. Die steeg tot en met Juni van dit jaar onder invloed van economische ontwikkelingen en ondanks steeds zuiniger personenauto’s, juist wel ten opzichte van het eerste halfjaar 2014: plus 1,1 procent. De accijns op benzine werd in 2014 niet verhoogd, behoudens de jaarlijkse inflatiecorrectie, en het (grote) prijsverschil met België en Duitsland bleef nagenoeg onveranderd.

Leave a reply

Respect Copyright!
%d bloggers like this: