BMW statement: wij sjoemelen uiteraard niet met onze diesels

Terwijl de ontwikkelingen in het Volkswagen schandaal zich sneller opstapelen dan zo'n beetje iedereen bij kan houden, zijn er natuurlijk ook nog andere fabrikanten die beginnen te zweten.

Eén van die fabrikanten is BMW, die zich, na een test in de Auto Bild, genoodzaakt ziet om een officieel persbericht de wereld in te sturen en dat willen we je niet onthouden. Overigens heeft Auto Bild die test, waarvan de resultaten natuurlijk ook slecht waren, teruggetrokken en het magazine ontkent nu dat er een probleem is met de X3 die ze getest hebben.

Hieronder het bericht van BMW.

De BMW Group manipuleert geen emissietesten. We houden ons aan de wettelijke eisen in elk land en aan alle lokale testeisen. Wat betreft onze voertuigen is er geen verschil in de behandeling van uitlaatgassen terwijl ze op een rollenbank (ofwel proefstand) staan of op de weg rijden.

Bij BMW Group zijn er duidelijke, bindende specificaties en processen in alle fasen van de ontwikkeling om misstanden te voorkomen. Twee studies die door de ICCT (The International Council on Clean Transportation) zijn uitgevoerd, bevestigen dat de BMW X5 en 13 andere geteste BMW-modellen voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van NOx-emissies. Men vond geen verschil tussen de NOx-emissies tijdens de laboratoriumtest en praktijktest.

Daarnaast zijn wij niet bekend met de op 24 september genoemde test in het Duitse autotijdschrift ‘Auto Bild’ die betrekking heeft op de uitstoot van een BMW X3 tijdens een proefrit. Aan ons zijn vooralsnog geen specifieke details van de test verstrekt en daarom kunnen wij deze resultaten niet verklaren. We hebben momenteel contact met de ICCT om opheldering te vragen over de uitgevoerde test.

We zijn bereid om onze testprocedures te bespreken met de betrokken autoriteiten en onze voertuigen ter beschikking te stellen zodat ze op elk gewenst moment getest kunnen worden.

BMW uitlaat CO2 uitstoot verbruikscyclus test

Het belang van dieselmotoren in het bereiken van CO2-doelstellingen

Beleidsmakers wereldwijd, en in het bijzonder in de Europese Unie, stellen strenge normen op voor de uitstoot van CO2 en andere emissies. De doelstellingen voor 2020 in Europa kunnen alleen worden gehaald door gebruik te maken van zowel moderne dieselmotoren als verdere elektrificatie.

De tot dusver geboekte vooruitgang in CO2-reductie in Europa is grotendeels toe te schrijven aan het gebruik van dieseltechnologie. Voldoen aan toekomstige eisen is niet haalbaar zonder diesel-aandrijflijnen. Immers, een dieselmotor stoot gemiddeld ongeveer 15 tot 20 procent minder CO2 uit ten opzichte van een vergelijkbare benzinemotor.

Bij de BMW Group hebben we in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verfijnen en optimaliseren van dieseltechnologie als onderdeel van ons EfficientDynamics programma.
Vorig jaar waren de dieselmodellen bij BMW goed voor 38% van de totale verkoop: Europa 80%; Duitsland 73%; VS 6%. Dit komt neer op circa 20.000 voertuigen in de Verenigde Staten in 2014.

De Euro 6 emissienorm, die van kracht ging op 1 september 2015 en bindend is voor alle nieuw geregistreerde auto’s, verbetert de bescherming van zowel het milieu als de consument.

Om de kloof tussen testresultaten enerzijds en praktijkverbruik en emissies anderzijds te dichten, werkt de Europese Unie aan een nieuwe testcyclus (WLTP). Daarnaast wordt een emissietest voor rijsituaties in de praktijk ontwikkeld die bekendstaat als ‘real driving emissions’, ofwel RDE.

Wij steunen de vlotte invoering van deze nieuwe regelgeving om zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen voor de consument en de industrie.

Nu is het dus verder afwachten wanneer andere merken met dergelijke statements komen en wat de resultaten gaan zijn van de echte onderzoeksinstituten.

Leave a reply

Respect Copyright!
%d bloggers like this: