BOVAG: 10% van auto's in NL wordt niet of nauwelijks gewassen

Uit onderzoek van BOVAG Autowasbedrijven onder 1.012 consumenten blijkt dat 10 procent, oftewel 800.000 van alle personenauto’s in Nederland nooit of vrijwel nooit wordt gewassen. Middenin de economische crisis in 2012 was dat nog 12 procent. Verder blijkt dat zaterdag inderdaad de traditionele autowasdag is: bijna de helft (46 procent) van de automobilisten wast dan zijn heilige koe, op afstand gevolgd door de vrijdag (13 procent) en woensdag (12 procent).

De onderzoeksresultaten maken deel uit van de periodieke uitgave ‘Wassen in Cijfers’ van BOVAG Autowasbedrijven, die binnenkort aan de aangesloten ondernemers beschikbaar wordt gesteld. 29 procent van de consumenten die de auto wèl regelmatig wast, geeft aan deze overwegend thuis te wassen, terwijl 55 procent zegt vooral naar een wasstraat of ‘roll-over’ te gaan.

Vijftien procent kiest voor de wasbox, met hogedrukspuit, shampooborstel et cetera. Bij het vorige onderzoek in 2012 was in dat opzicht duidelijk de invloed van de economische crisis zichtbaar; niet alleen waren er meer mensen die hun auto überhaupt niet wasten, het aandeel thuiswassers was met 37 procent toen ook hoger. 44 procent ging in 2012 naar een wasstraat of roll-over, 14 procent maakte gebruik van de wasbox.

Zaterdag Wasdag
Gemiddeld wassen Nederlanders 8,4 keer per jaar hun auto, Wasstraat.JPGoftewel eens in de ruim zes weken. Het overgrote deel doet dat op zaterdag (46 procent) en op populaire part-timedagen vrijdag (13 procent) en woensdag, wanneer ’s middags ook vaak de kinderen vrij zijn (12 procent). Alle overige dagen van de week ‘scoren’ elk 7 tot 8 procent. Nederland telt 1.740 autowaslocaties, waarvan zo’n 1.300 met een wasstraat of roll-over.

BMW Alpina showroom dealer auto verkoop verkopen 05

Leave a reply

Respect Copyright!
%d bloggers like this: