BOVAG: beloon ook particuliere autorijders met nul-emissie-auto

Het huidige systeem van autobelastingen is ontspoord en heeft tal van ongewenste effecten, met name marktverstoring en ongelijkheid tussen zakelijke en particuliere automobilisten. Daarom moet het stelsel volgens BOVAG liever gisteren dan vandaag op de schop.

De organisatie doet daartoe een aantal voorstellen aan de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken en aan staatssecretaris Wiebes van Financiën, die dezer dagen werkt aan “Autobrief 2”, waarin de autobelastingen voor de periode 2017-2020 worden vormgegeven. Kort samengevat ziet één en ander er als volgt uit:

- beloon ook particuliere autorijders als ze kiezen voor een nul-emissie-auto (vol-elektrisch, waterstof);
- ga terug naar één bijtellingstarief voor leaserijders;
- bouw de BPM af.

Volvo XC 90 First Edition D5 T6 AWD 1927 2015 brons zwart wit bruin 46

“De huidige autobelastingen zijn oneerlijk. Zo gaat vrijwel alle overheidsstimulering voor nul-emissie-auto’s nu naar zakelijke rijders, via de lage bijtelling. Particulieren vissen achter het net, terwijl de overheid de maatschappij wel een doelstelling van 200.000 EV’s in 2020 in het vooruitzicht heeft gesteld. Daarom pleit BOVAG voor een systeem waarin iedereen kan profiteren van de overheidsstimulering”, zegt Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG.

Het voorstel is dan ook om voor een afgebakende periode een aanschafpremie in te stellen. Particulieren profiteren zo rechtstreeks bij aanschaf en zakelijk rijders profiteren via lagere aanschafkosten voor de baas én via de bijtelling.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat de uitgekeerde premie naar rato wordt terugbetaald als een auto binnen enkele jaren wordt geëxporteerd. Daarnaast wordt de MRB-vrijstelling voor deze auto’s doorgetrokken voor de hele Autobrief 2-periode.

Eén bijtellingstarief
Het huidige bijtellingssysteem verstoort de markt. Eckhardt: “De arbitraire bijtellingsklassen kunnen een automodel maken of breken op basis van theoretische grammen CO2-uitstoot. Aangezien vermindering van de CO2-uitstoot door auto’s al goed geregeld is in Europa door steeds strengere CO2-eisen te stellen aan fabrikanten (zogenaamd bronbeleid), is het onnodig en zelfs onzinnig om daar als Nederland een forse kop op te zetten, ten koste van miljarden gemeenschapsgeld.

Vandaar dat BOVAG pleit voor één uniform bijtellingstarief van maximaal 21 procent. Daarmee komt een einde aan de forse marktverstoring in de autosector.” Alleen voor nul-emissieauto’s kan de komende jaren een korting van 10 procentpunt op de bijtelling blijven gelden tot een nader te bepalen maximale catalogusprijs. Daarboven geldt de standaard bijtelling.

De fiscale bevoordeling via de bijtelling van plug-in hybrides (auto’s met een uitstoot van 1 t/m 50 g/km CO2) moet in 2017 en 2018 geleidelijk worden afgebouwd.

BMW X5 x-Drive 40e plug-in hybride 14 procent bijtelling 2016 13

BPM-afbouw
De aanschafbelasting BPM past niet in de gedachte van één Europese markt en moet daarom stapsgewijs worden afgebouwd. Keer op keer blijkt er reparatiewetgeving nodig om de mazen in de wet rondom import en exportregelingen te dichten. Dit vraagt forse administratieve inspanningen van de overheid en ook maakt het de markt oneerlijk.

Dekking
Staatssecretaris Wiebes stelt dat de ombouw van de autobelastingen budgetneutraal moet gebeuren. Er mag dus niet méér en niet mínder belasting binnenkomen via de automobilist. Eckhardt: “Hoewel BOVAG vindt dat de autobelastingen structureel te hoog zijn in Nederland, en dus naar beneden moeten, is BOVAG bereid in het kader van Autobrief 2 mee te denken over dekking van de BOVAG-voorstellen.

BOVAG denkt dat deze plannen gefinancierd kunnen worden door een toeslag in de MRB voor dieselauto’s zonder roetfilter. Dit zal bovendien gemeenten helpen om hun luchtkwaliteit op peil te houden zonder dat rigoureuze maatregelen als milieuzones nodig zijn. Daarnaast zouden de MIA-gelden gebruikt kunnen worden die nu bestemd zijn voor de aanschaf van zeer zuinige auto’s door ondernemers.”

Volkswagen Passet Sedan Variant GTE 7 procent plug in hybride wit 2015 06

Leave a reply

Respect Copyright!
%d bloggers like this: