De Volkswagen Groep richt strategie op duurzame mobiliteit

Het dieselschandaal laat bij de Volkswagen Group, waaronder ook Audi, Skoda, Seat, Lamborghini en Porsche vallen, diepe sporen na.

Zulke diepe sporen dat zelfs de complete strategie voor de komende jaren overboord gegooid is en onder de noemer ‘TOGETHER -Strategy 2025’ een nieuwe strategie ontwikkeld is die garant staat voor het grootste veranderingsproces uit de geschiedenis van het concern.

De nieuwe strategie voorziet in een serie verstrekkende strategische besluiten en specifieke initiatieven bedoeld om de lange-termijn toekomst van de onderneming veilig te stellen en winstgevende groei te bewerkstellingen.

Die doelen worden gerealiseerd door een verregaande omvorming van de basis automotive activiteiten, de snelle realisatie van een bedrijfstak voor nieuwe mobiliteitsoplossingen, een aanzienlijke toename in de efficiency en het versterken van innovatieve slagkracht en ondernemersmentaliteit binnen de onderneming.

Daarmee legt het VAG-concern bij monde van CEO Matthias Müller de fundering voor blijvend succes in de mobiliteitswereld van morgen met als doel een wereldwijd toonaangevende aanbieder op het gebied van duurzame mobiliteit te worden.

Dynamic photo, Colour: electric green

Dertig nieuwe E-modellen tot 2025

Daarom zullen tot en met 2025 meer dan dertig puur elektrische voertuigen op de markt worden gebracht. Met het elektro-auto-offensief wil de autobouwer op jaarbasis twee tot drie miljoen elektrische auto's per jaar verkopen.

De fabrikant verwacht een doorbraak van de elektro-auto de komende jaren. "De kosten voor verbrandingsmotoren worden hoger en die van een elektrische aandrijflijn lager. Op een gegeven moment kruisen die lijnen elkaar. We weten nog niet wanneer, maar dat dat gaat gebeuren is zeker", legt Matthias Müller, topman van het Volkswagen-concern, uit.

"Zonder elektrische aandrijflijnen kun je de CO2-doelen niet halen." Müller spreekt niet alleen over de Europese markt. De afzet van twee tot drie miljoen elektro-voertuigen is wereldwijd. Met name China wordt een belangrijke markt. De ontwikkelingen gaan in dat land nu al razendsnel.

Waterstof

De fabrikant spreekt nu alleen over batterij-auto’s maar de topman benadrukt in de Telegraaf dat ook waterstof zijn aandacht heeft. Het bedrijf geeft echter aan dat een waterstofauto pas wordt gepresenteerd wanneer de markt daar rijp voor is. De eerste praktijktesten worden al uitgevoerd, maar binnen het Volkswagen-concern zal Audi het voortouw nemen als het gaat om de nieuwe techniek.

Verdere speerpunten zijn de ontwikkeling van nieuwe batterijtechnologie, digitalisering en autonoom rijden.

Audi kauft Brennstoffzellen-Patente von Ballard Power Systems

Leave a reply

Respect Copyright!
%d bloggers like this: