Heeft Volkswagen ook Europese regels overtreden?

En dan nu op naar de vraag van de week: heeft Volkwagen ook Europese regelgeving overtreden met hun sjoemelsoftware?

Volgens de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt we, want die heeft dit eind vorige week in een brief aan zijn Europese collega's laten weten, zo melden Duitse media.

Volkswagen loopt kans door deze overtreding in de hele Europese Unie schadevergoedingen te moeten betalen. Volgens de Duitse krant Bild kan het autobedrijf zich opmaken voor rechtszaken in heel Europa.

Volkswagen dieselgate Passat Variant

De brief van Dobridt, die twee pagina's telt, komt na een onderzoek van de Duitse controle-autoriteit KBA. Daaruit blijkt dat het softwareprogramma dat de autobouwer in bepaalde dieselvoertuigen installeerde, in strijd is met een artikel uit een EU-wet. Die verordening regelt onder meer de goedkeuring van auto's met betrekking tot hun uitstoot en de toegang tot onderhoudsinformatie.

Eerder kwam aan het licht dat Amerikaanse uitstootregels overtreden waren door de sjoemelsoftware. De gemanipuleerde Volkswagen-diesels gaven door ingebouwde software in testen een veel lagere uitstoot dan in werkelijkheid.

Tot zover zou je zeggen, maar niets is minder waar. Laten we eens goed naar de tekst van de Europese regels kijken die het merk naar verluidt geschonden zou hebben:

Artikel 5
Voorschriften en tests
1. De fabrikanten rusten hun voertuigen zo uit dat de onderdelen
die van invloed kunnen zijn op de emissies zodanig ontworpen,
geconstrueerd en gemonteerd zijn dat het voertuig onder
normale gebruiksomstandigheden aan deze verordening en de
uitvoeringsmaatregelen ervan kan voldoen.
2. Het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid
van de emissiecontrolesystemen verminderen, is verboden.
Dit verbod geldt niet indien:
a) het instrument nodig is om de motor te beschermen tegen
schade of ongevallen en om de veilige werking van het voertuig
te verzekeren;
b) het instrument slechts functioneert als de motor gestart
wordt,
of
c) de omstandigheden in belangrijke mate zijn meegenomen in
de testprocedures voor de controle van de verdampingsemissies
en de gemiddelde uitlaatemissies.

En wat staat er precies bij punt b)? Inderdaad, het verbod geldt niet wanneer het instrument slechts functioneert als de motor gestart wordt. En laat dat nu hoogstwaarschijnlijk precies het geval zijn bij de gebruikte software.

Anyway, wij zijn geen juristen, maar reken maar dat er tot op de letter gekeken gaat worden in deze zaak. We houden je uiteraard op de hoogte!

Leave a reply

Respect Copyright!
%d bloggers like this: