Nee echt?: Autobelastingen Nederland hoger dan buurlanden

Vandaag een nieuwtje uit de categorie "Goh, dat wist nu nog niemand", maar de ANWB geeft aan dat de belastingdruk op personenauto’s in Nederland een stuk hoger is dan in de ons omringende landen.

Belangrijkste oorzaak van dit verschil is dat wij hoge belastingen op aanschaf (BPM) en bezit (MRB) hebben. Ook de accijns op benzine is in Nederland flink hoger.

De ANWB heeft dit inzichtelijk gemaakt aan de hand van twee rekenvoorbeelden die inmiddels ook aan de vaste Kamercommissie Financiën zijn gestuurd. De maandelijkse kosten voor het gebruik en bezit van een auto in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland zijn naast elkaar gezet.

De voorbeeldberekeningen zijn gemaakt op basis van een gebruikte benzine- respectievelijk dieselauto, die representatief zijn voor het gemiddelde van het totale wagenpark in Nederland.

Waar in Nederland het aandeel belastingen in de maandelijkse autokosten 36% is bij benzineauto’s en 39% bij diesels, lopen die percentages bij onze buurlanden uiteen van 20% (Luxemburg)  tot 28% (België).

De totale autokosten liggen dan ook veruit het hoogst in ons land. In Frankrijk ben je voor een gemiddelde benzineauto zo’n 512 euro per maand kwijt, in Nederland is dat 631 euro. Voor diesels is Luxemburg het meest gunstig: 597 euro per maand tegenover 767 in Nederland.

Tijd voor actie dus en goed dat de ANWB hier opnieuw aandacht aan besteed en hopelijk ook blijft besteden. Niet dat er wat zal veranderen, want als het om de auto als melkkoe gaat is Den Haag nooit thuis.

Bekijk de factsheet voor meer informatie

Bereken jouw autobelastingen

Leave a reply

Respect Copyright!
%d bloggers like this: