Nog 10 jaar en dan is waterstof een alternatief voor benzine en diesel

Waterstof uit hernieuwbare bronnen is op dit moment nog erg duur om te produceren. Maar daar komt in de toekomst wellicht verandering in. BloombergNEF, een studiecentrum naar energietransitie, gaat ervan uit dat milieuvriendelijke waterstof tegen 2050 goedkoper is dan fossiele brandstoffen.

De studie legt zich toe op de kostprijs van zogeheten groene waterstof. Dat is waterstof die wordt geproduceerd uit hernieuwbare energie, hoofdzakelijk vanuit zonne- en windenergie dus. Blauwe waterstof is een brandstof die vandaag veel frequenter voorkomt. Die is meestal het resultaat van een chemisch proces en is zelfs niet zelden een bijproductie van reguliere chemische industrie.

BNEF concludeert dat de kostprijs van groene waterstof tegen 2050 met maar liefst 85 procent zou kunnen afnemen. Dat betekent dat ze (zonder belasting uiteraard) in het merendeel van de 28 belangrijke markten waarvoor het instituut de oefening maakte, minder dan 1 dollar per kilogram zou kosten.

Fossiele brandstoffen en blauwe waterstof zullen volgens veel projecties nog steeds een lagere prijs hebben dan groene waterstof, maar de totale gebruikskosten van de milieuvriendelijk opgewekte waterstof kunnen tegen 2030 - binnen minder dan 10 jaar - perfect competitief zijn, zo concludeert BNEF.

Het houdt dan immers rekening met het feit dat de uitstoot van conventionele brandstoffen en blauwe waterstof moet opgevangen en opgeslagen worden. De kostprijs daarvan wordt mee in rekening genomen. Groene waterstof vereist die investering niet, omdat ze CO2-neutraal is en alleen de CO2-uitstoot die bij de productie ervan is opgeslagen.

Nog eens 20 jaar later, tegen 2050, zou groene waterstof zelfs goedkoper zijn wanneer géén rekening wordt gehouden met de recuperatie van CO2 bij de verbranding. Waterstof zou dan in heel wat landen zelfs goedkoper worden dan aardgas, waardoor het ook voor andere energietoepassingen een alternatief wordt.

Volgens het instituut is het perfect mogelijk om minstens een derde van de wereldeconomie op schone waterstofenergie te laten betalen zonder dat het meer kost dan nu het geval is. Maar het instituut voegt er wel aan toe dat dit niet kan zonder dat er door overheden een kader voor geschapen wordt.

Leave a reply

Respect Copyright!
%d bloggers like this: