Oldtimertax brengt absoluut niet wat verwacht werd

Met ingang van 2014 moeten bezitters van oldtimers jonger dan 40 jaar, weer MRB (motorrijtuigenbelasting) betalen. De maatregel werd gebaseerd op niet meer dan een oriënterend vooronderzoek van het Planbureau van de Leefomgeving uit 2012 en zou volgens staatsecretaris van Financiën Eric Wiebes in 2014 al € 120 miljoen moeten opbrengen. Nu blijkt dat nog géén derde van dat bedrag is.

Ruim 350.000 gedupeerden
Gegevens van het CBS tonen aan dat ruim 350.000 oldtimers door de maatregel getroffen worden. Voor oldtimers op diesel of LPG moet per 2014 de volledige MRB betaald moet worden. Afhankelijk van het gewicht kan dit oplopen tot ruim € 3.000 per jaar, benzineauto’s kosten € 120 per jaar en mogen 3 maanden per jaar niet gebruikt worden.

Ondertussen hebben zoveel liefhebbers bezwaar ingediend met behulp van de website van Stichting Autobelangen dat de fiscus alsnog akkoord gaat met een collectieve regeling waarbij Autobelangen namens de oldtimerbezitters gaat procederen tegen de staat. Autobelangen wordt daarin bijgestaan door prof. mr. Tom Barkhuysen van Stibbe Advocaten uit Amsterdam.

Jaguar D-type E-type F-type Techno Classica V12 drivessential.com 9

Milieumaatregel of melkkoe
Het Planbureau voor de Leefomgeving verrichtte in 2012 een oriënterend vooronderzoek naar het effect van oude auto’s op het milieu. Zoals in de inleiding van het rapport staat vermeld, betrof het slechts een quickscan en in de samenvatting van het rapport wordt er op gewezen dat er aanvullend onderzoek nodig is om beleid te kunnen maken.

In het rapport stond met name de invoering van milieuzones in grote steden centraal, iets heel anders dus dan het invoeren van een nieuwe oldtimerwet waarbij de leeftijdsgrens is opgeschoven naar 40 jaar en er wegenbelasting betaald moet worden. 

Het aanvullend onderzoek is nooit uitgevoerd en de quickscan werd met naam en toenaam tijdens de kabinetsformatie in 2012 door Diederik Samsom en Mark Rutte aangehaald om een nieuwe oldtimerwet aan te kondigen (de derde wijziging in vier jaar tijd). Milieu was dan ook niet de ware reden, het ging om véél belastinginkomsten in tijden van bezuiniging!

Financiën rekende voor dat de belastingmaatregel € 153 miljoen zou opleveren en daarbij was volgens de staatssecretaris uitdrukkelijk rekening gehouden met de gedragseffecten van de oldtimerliefhebbers. Later werd het bedrag bijgesteld tot € 120 miljoen voor 2014.

Met de invoering van de nieuwe belastingwet werd de oldtimerbezitter het vel over de oren gehaald en werd hem in veel gevallen zijn hobby ontnomen. Export van oldtimers, schorsing en ombouw van LPG naar benzine om forse belastingaanslagen te voorkomen, zijn sinds de opmaak van de maatregel aan de orde van de dag.

Audi Volkswagen Bentley Bugatti Lamborghini Techno Classica drivessential.com 12

Opbrengsten met 29% bij lange na niet gehaald
Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe oldtimerwet waarschuwde Autobelangen “Den Haag” al dat de door Financiën geraamde inkomsten nooit gehaald konden worden. In de loop van 2014 nadat de wet in werking was getreden, heeft de belangenbehartiger alle cijfers opgevraagd en nauwkeurig berekend dat de belastingwet in 2014 maximaal € 35 miljoen in het laatje brengt. Een schamele 29% van wat de Tweede Kamer is voorgehouden.

Autobelangen achterhaalde middels WOB-verzoeken de rekenmethodiek van Financiën en liet deze los op de actuele cijfers van het RDW waar alle voertuigregistraties nauwlettend worden vastgelegd.

Met een realisatie van 29% lijkt het erop dat niet alleen de oldtimerliefhebber het vel over de oren is gehaald, maar dat ook de Tweede Kamer flink pijn lijdt door een maatregel die niet het effect oplevert wat met de invoering was beoogd.

Dagelijks gebruik van oldtimers
Overigens is Autobelangen van mening dat het dagelijks gebruik van oldtimers louter uit kostenoverwegingen, moet worden ontmoedigd. Veel liever dan “de stinkende diesel voor dagelijks gebruik met 4 ton op de teller” ziet Autobelangen dat het cultureel erfgoed wordt gekoesterd en dat er een evenwichtige oldtimerregeling komt die aansluit bij die in de landen om ons heen.

“Pas als zo’n akkoord er is, zijn wij tevreden” zegt Wouter van Embden van Autobelangen en hij benadrukt dat zo’n regeling dan vooral ook duurzaam moet zijn zodat iedereen tot in lengte van jaren weet waaraan hij of zij toe is.

Porsche Techno Classica 917 1973 911 991 Turbo 40 jaar drivessential.com 14

Leave a reply

Respect Copyright!
%d bloggers like this: