Scanwagen nieuwe vijand van foutparkeerders Rotterdam

Rijnmond.nl meldt dat vanaf maandag in Rotterdam een nieuw wapen in de strijd gegooid wordt tegen de foutparkeerders: de scanwagen. Deze speciale auto hangt vol met camera’s en moet er voor zorgen dat geen enkele foutparkeerder een bekeuring ontloopt.

De camera’s op het dak van het voertuig kunnen 1400 kentekens van geparkeerde auto’s scannen. Via een centraal computersysteem wordt direct nagegaan of iemand parkeergeld heeft betaald of nog openstaande boetes heeft.

Het is niet zo dat dan automatisch een bekeuring of naheffing volgt. “We blijven er rekening mee houden dat iedereen even tijd nodig heeft om te betalen”, vertelt Tjebbe Wierda van Stadsbeheer. “We sturen een medewerker achter een gesnapte auto aan. Die kijkt of er nog iets aan de hand is waardoor niet betaald hoeft te worden. Deze medewerker bepaalt ook of er een boete uitgaat of niet.”

Privacy
Volgens Wierda is het niet de bedoeling om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven. “We verwachten in de toekomst juist minder boetes en naheffingen op te leggen, omdat deze auto heel zichtbaar is. Iedereen weet tenslotte dat je moet betalen voor parkeren in Rotterdam.”

Volgens Stadsbeheer is de privacy van de automobilisten gewaarborgd. “We bewaren geen gegevens van mensen die netjes hebben betaald. We bewaren alleen de gegevens van mensen die niet betaald hebben om de boetes af te handelen.”

Milieuzones
De scanauto’s worden ook gebruikt om de milieuzones in de stad te controleren. Onder meer vrachtwagens die te veel fijnstof en stikstof uitstoten, zijn verboden in de binnenstad van Rotterdam. De controlewagens pikken gelijk op of passerende voertuigen voldoen aan de geldende eisen.

Het is de bedoeling dat er zeven van dergelijke scanwagens in Rotterdam gaan rijden. Ze kosten de gemeente inclusief onderhoud zo’n 30.000 euro per jaar en naar verwachting gaan ze gezamenlijk zo’n half miljoen aan boetes in het laadje brengen.

Leave a reply

Respect Copyright!
%d bloggers like this: