Volgend jaar opnieuw matige autoverkopen verwacht

Het Leidse kennisbureau voor de autobranche, AUMACON, stelt haar eerste prognose voor de autoverkopen in 2015 op de Nederlandse markt op een niveau van 390 duizend nieuwe auto’s. Bij realisatie van deze prognose gaat de
autodealersector wederom een uiterst matig jaar tegemoet.

Sinds 1970 was er slechts vier maal sprake van een jaarresultaat van minder dan 400 duizend nieuwe auto’s. Daaronder ook het lopende jaar 2014, waarvoor een jaaraantal van niet meer dan 380 duizend stuks verwacht wordt. De verkoop van nieuwe auto’s in ons land kampt al langer met tegenspoed.

Dit jaar zullen, uitgaande van een redelijk slot in de maanden November en December, slechts een kleine 380 duizend verkopen gerealiseerd worden. Ter vergelijk: de afgelopen tien jaren werd een jaargemiddelde van 478 duizend gerealiseerd. In de jaren daarvoor noteerden de autodealers in ons land nóg hogere aantallen, met een absoluut recordaantal van 611.776 stuks in 1999.

BMW Alpina showroom dealer auto verkoop verkopen 02

Volgens AUMACON-directeur Clem Dickmann kunnen we dergelijk hoge aantallen voor de toekomst gewoon gaan vergeten. “De rol die de auto speelt in onze mobiliteitsbehoefte is op z’n retour. Door de voortschrijdende bevolkingsconcentratie in de Randstad worden de af te leggen afstanden steeds korter, waardoor ook andere vormen van vervoer aan terrein winnen. Daarnaast worden auto’s steeds beter van kwaliteit en minder onderhoudsgevoelig waardoor vervanging steeds minder dringend wordt.

Nieuwe auto’s zijn bovendien relatief duur, zodat steeds meer consumenten kiezen voor een occasion. En als er dan toch een nieuwe auto aan de orde komt dan wordt vaak de overstap naar een kleiner model gemaakt, ook al omdat huishoudens gemiddeld in omvang afnemen.”

Voor 2015 is naast genoemde macro-effecten een aantal specifieke omstandigheden aan de orde. Op de eerste plaats wordt komend jaar nog weinig verbetering verwacht in enerzijds de kooplust van de consument en anderzijds de investeringsbereidheid van ondernemers. Ook is de werkloosheid binnen de primaire doelgroep voor nieuwe auto’s (50-plussers, goed voor tweederde van de markt) nog relatief hoog en zou nog wel eens verder achterop kunnen raken nadat de ontslagregels per 1 Juli 2015 verder versoepeld zijn.

Lamborghini LP610-4 Huracan Rood Vorsteiner Special Edition VSE-003 werkplaats showroom 2015  01

Daarnaast blijft voor veel huishoudens het aflossen van de hypotheekschuld prioriteit houden. Op fiscaal gebied kan de autodealersector met name eind 2015 nog extra toeloop verwachten van de verdere aanscherping van de bijtellingsregels per 1 Januari 2016. Veel auto’s schuiven per die datum weer een tariefklasse naar boven toe op. Daar staat tegenover dat eind 2014 nog een ‘eindspint’ zal kennen van particulieren die de bpm-verhoging op kleine auto’s

(ingaande 1 Januari 2015) willen omzeilen dan wel zakenautorijders die dit jaar nog een redelijk goed beschikbare 14%-auto in gebruik willen nemen.

Dickmann: “De effecten van de steeds veranderende bijtellingsregels zijn op jaarbasis echter veel minder heftig dan sommige instanties ons willen doen geloven. Wel zijn er effecten voor de seizoenspatronen en voor de concurrentieverhoudingen, maar bottom-line ontbreekt het primair aan basale kooplust. Wij komen in onze berekeningen – met inbegrip van de effecten van de jongste bijtellingsvoorstellen voor 2016 – thans uit op een totaalmarkt voor 2015 van 390 duizend nieuwe auto’s; een handjevol procenten boven de verwachte eindstand voor dit jaar.

Het zwaartepunt in de verkoopmix zal in 2015 iets naar boven opschuiven; de lagere middenklasse (C-segment) lijkt daarbij na jaren weer de populairste klasse te gaan worden. Daarbij spelen nieuwe plug-in hybrideauto’s (7% bijtelling in 2015, 14% bijtelling in 2016) als de Volkswagen Golf en Ford C-Max een rol van betekenis. Voor volelektrische auto’s (4% bijtelling in 2015, 7% bijtelling in 2016) zal ook komend jaar slechts een bijrol weggelegd zijn, hun aantal wordt geprognosticeerd op nog geen drie duizend stuks.

Volkswagen Golf GTE 2015 plug-in hybride wit 01

Leave a reply

Respect Copyright!
%d bloggers like this: