Waarom heeft eigenlijk niemand het meer over synthetische brandstof?

Synthetische brandstoffen verbranden CO2-neutraal, hebben geen speciale infrastructuur nodig en worden door moderne auto's gemakkelijk verdragen. Toch hebben ze geen kans tegen de elektrische auto. Waarom is dat eigenlijk?

Als je de afgelopen jaren het nieuws een beetje gevolgd hebt dan is je wel duidelijk dat de elektrische auto inmiddels gepositioneerd wordt als de redder van ons klimaat door de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer tot een minimum te beperken.

Wanneer we het vandaag de dag over synthetische brandstoffen hebben, bedoelen we meestal de zogenaamde e-brandstoffen, die volledig zonder fossiele grondstoffen worden geproduceerd, maar ook zonder het gebruik van hernieuwbare planten of andere organische verbindingen.

In plaats daarvan is het uitgangsmateriaal het overvloedige kooldioxide (CO2) in de atmosfeer, dat met een beetje hulp van elektriciteit lange koolstofketens vormt, vergelijkbaar met de ketens die in fossiele brandstoffen te vinden zijn. Omdat bij de verbranding slechts zoveel CO2 wordt geproduceerd als bij de productie is gebruikt, is de eco-brandstof klimaatneutraal.

Dit geldt natuurlijk alleen als de elektriciteit die tijdens deze synthese wordt verbruikt groen is. Als de benodigde elektriciteit uit een  kolengestookte centrale komt, is het evenwicht verstoord. Wordt groene energie gebruikt, dan is de hoeveelheid CO2 die deze synthetische brandstoffen tot 2050 kunnen besparen gigantisch.

Volgens berekeningen van automobielleverancier Bosch zou de uitstoot van broeikasgassen met 2,8 gigaton kunnen worden verminderd. Het zal niemand verbazen dat de Duitse vereniging van de automobielindustrie (VDA) dan ook een sterk voorstander is van het opvoeren van de markt voor kunstmatig geproduceerde brandstoffen.

Voor de automobielindustrie zouden dergelijke brandstoffen in veel opzichten een aantrekkelijke oplossing zijn. In plaats van de aandrijftechnologie van hun modellen tegen hoge kosten om te zetten in accu's en elektromotoren, kan men gewoon doorgaan met het gebruik van de verbrandingsmotor en alle andere bekende componenten - inclusief de bestaande infrastructuur van het tankstation. Daarnaast zou bijna iedere moderne motor al in staat zijn om met kunstmatige brandstoffen om te gaan.

Alleen voordelen dus? Ja, maar wel met een klein addertje onder het gras want het probleem zit 'm in de productie. Die is namelijk nog energie-intensiever dan de reeds zeer energieverslindende biobrandstoffen van de vorige generaties, die werden geproduceerd uit voedselgewassen of organisch afval. Deskundigen schatten dat er ongeveer 20 kilowattuur elektriciteit nodig zal zijn om één liter E-Diesel te produceren.

Zelfs een zuinige dieselauto verbruikt iets minder dan 100 kWh energie per 100 kilometer. De gemiddelde elektrische auto heeft 10 tot 20 kWh nodig op dezelfde afstand. En niet alleen is de elektriciteitsbehoefte hoog, ook de productie is nog complex en duur: volgens schattingen zou een liter diesel in synthetische vorm momenteel netto zo'n viereneenhalve euro kosten aan de pomp.

Het is moeilijk te voorspellen of de productiekosten in het komende decennium zullen dalen, aldus de politiek, aangezien er tot op heden vrijwel geen productie is. Tot nu toe zijn alleen demonstratie- en proefinstallaties in bedrijf.

Bij onze Oosterburen is de regering van mening dat brandstoffen op basis van elektriciteit in principe verstandig en noodzakelijk zijn om het verkeer tegen 2050 emissievrij te maken. Vloeibare of gasvormige brandstoffen uit elektriciteit moeten vooral worden gebruikt wanneer elektrificatie technisch moeilijk is. Bijvoorbeeld in vliegtuigen, schepen of delen van het treinverkeer.

Er zou ook een markt voor E-Diesel en E-Benzine buiten Europa kunnen zijn: zo zouden synthetische brandstoffen in de woestijn van Noord-Afrika kunnen worden gebruikt in plaats van waterstof voor de opslag van elektriciteit uit zonne-energie. Deze klimaatneutrale brandstof zou dan gebruikt kunnen worden om de grote wagenparken van het continent aan te drijven, waar elektrische auto's in de nabije toekomst waarschijnlijk geen rol zullen spelen.

Bij ons daarentegen is het onwaarschijnlijk dat synthetische brandstoffen de verbrandingsmotor op lange termijn in leven houden. En daarom heeft dus niemand het meer over synthetische brandstof.

Leave a reply

Respect Copyright!
%d bloggers like this: