Zoals verwacht: opbrengst oldtimerbelasting valt tegen

De belasting op oldtimers levert veel minder inkomsten op voor de Staat dan aanvankelijk was begroot.

Verwacht werd dat 137 miljoen euro zou binnenkomen, maar het blijkt om hooguit 50 miljoen euro te gaan. De oppositie in de Tweede Kamer is teleurgesteld, meldt Het Financiële Dagblad. Nee echt joh??? Dat had toch iedereen al zien aankomen? Behalve Wiebes en Den Haag natuurlijk.

De vrijstelling op jonge klassiekers werd overigens per 1 Januari 2014 geschrapt om misbruik van de oldtimerregeling aan te pakken. Veel eigenaars van oldtimers hebben hun auto geschorst of inmiddels zelfs al geëxporteerd.

Techno Classica 2013 www.drivessential.com23

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt vindt het onacceptabel dat er weinig klopt van de begrote bedragen. Het is volgens het Kamerlid voor het milieu in Nederland een schrale troost dat er door de toegenomen uitvoer aanzienlijk minder oldtimers rijden.

Maar als milieumaatregel is de regeling nooit bedoeld, zegt hij. ,,Het ministerie heeft zowel bij de accijnzen als bij de oldtimers rekenmodellen gebruikt die geen rekening houden met gedragseffecten'', aldus Omtzigt.

Zullen nu maar meteen diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn zonder wachtgeld naar huis sturen?

Alfa Romeo GTV

Leave a reply

Respect Copyright!
%d bloggers like this: